Phụ kiện contactors

Ngoài việc chọn contactor chính thống, chúng ta có thể lựa chọn thêm các phụ...

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Sản phẩm Price list
(vnđ)
Giảm giá (CK) Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Tiếp Điểm Phụ 1No- LADN10

LADN10

Tiếp Điểm Phụ 1No- LADN10

Thương hiệu: Schneider

480.700
- 40%
262.200
Có sẵn
2 Tiếp Điểm Phụ 1Nc- LADN01

LADN01

Tiếp Điểm Phụ 1Nc- LADN01

Thương hiệu: Schneider

480.700
- 40%
262.200
Có sẵn
3 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No- LADN11

LADN11

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No- LADN11

Thương hiệu: Schneider

210.100
- 40%
114.600
Có sẵn
4 Tiếp Điểm Phụ 2N0- LADN20

LADN20

Tiếp Điểm Phụ 2N0- LADN20

Thương hiệu: Schneider

210.100
- 40%
114.600
Có sẵn
5 Tiếp Điểm Phụ 2Nc- LADN02

LADN02

Tiếp Điểm Phụ 2Nc- LADN02

Thương hiệu: Schneider

210.100
- 40%
114.600
Có sẵn
6 Tiếp Điểm Phụ 2Nc+2No- LADN22

LADN22

Tiếp Điểm Phụ 2Nc+2No- LADN22

Thương hiệu: Schneider

262.900
- 40%
143.400
Có sẵn
7 Tiếp Điểm Phụ 1No+3Nc- LADN13

LADN13

Tiếp Điểm Phụ 1No+3Nc- LADN13

Thương hiệu: Schneider

262.900
- 40%
143.400
Có sẵn
8 Tiếp Điểm Phụ 4N0- LADN40

LADN40

Tiếp Điểm Phụ 4N0- LADN40

Thương hiệu: Schneider

262.900
- 40%
143.400
Có sẵn
9 Tiếp Điểm Phụ 4Nc- LADN04

LADN04

Tiếp Điểm Phụ 4Nc- LADN04

Thương hiệu: Schneider

262.900
- 40%
143.400
Có sẵn
10 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+3No- LADN31

LADN31

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+3No- LADN31

Thương hiệu: Schneider

262.900
- 40%
143.400
Có sẵn
11 Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No- LAD8N11

LAD8N11

Tiếp Điểm Phụ 1Nc+1No- LAD8N11

Thương hiệu: Schneider

256.300
- 40%
139.800
Có sẵn
Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.