Relay nhiệt điện tử EOCR

Relay nhiệt điện tử dòng từ 0.5-60A cho loại LT47 và 0.3-38A cho loại LR97.

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Sản phẩm đang được cập nhật

Đang cập nhật..!

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.